Norska samer vill stoppa svenska renar

De svenska och norska sametingen har i brev vädjat till statsministrarna Göran Persson och Kjell Magne Bondevik om att återuppta förhandlingarna om renbetet. På måndag ska en norsk delegation åka till Stockholm för att försöka hitta en lösning på konflikten om samernas rätt att driva sina renhjordar över gränsen. (SR Jämtland)

Avtalet från 1972 om renbetet har löpt ut och Sverige har vägrat förlänga det. Norge vill nu genom en ny lag begränsa svenska samers rätt att låta sina renar beta i Norge.