Kritik mot konferens

Företagarnas regionchef i Norrbottten Peter Nordblad är upprörd över att en konferens om tillväxt mest har professorer bland talarna och bara ett fåtal företrädare för näringslivet.
Konferensen kommer att hålla sig på en akademisk nivå, som inte är intressant för företagarna, säger han. Det är bland andra Nutek och Verket för innovationssystem, som ordnar konferensen i Piteå i slutet av den här månaden och enligt Lars Grönvist på Nutek vänder den sig i första hand till myndigheter och organisationer, som sysslar med näringspolitik och inte till företagare. Peter Nordblad säger å sin sida att varken han eller hans organisation kommer att delta.