Swedbank kan dra missnöjda kunder inför domstol

2:18 min

Föreningen Aktiespararna har i en så kallad grupptalan dragit Swedbanks Fondbolag Robur inför Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Aktiespararna hävdar att banken har tagit betalt för fonder som förvaltas aktivt men i själva är så kallade indexfonder som sköts automatiskt och där avgifterna är mycket lägre.

Men Swedbank avvisar anklagelserna och hotar med att ta ärendet till domstol om ARN ställer sig på Aktiespararnas sida. Då kan enskilda kunder tvingas betala höga rättegångskostnader.

Det handlar om två av Sveriges absolut populäraste aktiefonder. Swedbank Roburs Allemansfond och Kapitalinvest. Fonder med sammanlagt en miljon sparare som i genomsnitt har 70.000 kronor i fonderna.  

Föreningen Aktiespararna har för 3000 Swedbankskunders räkning i en så kallad grupptalan dragit Swedbank Robur inför Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eftersom de menar att dessa två fonder i själva verket fungerar som så kallade indexfonder. Alltså fonder som förvaltas automatiskt och där avgiften är mycket låg.

Aktiespararna kräver en återbetalning på sju miljarder kronor vilket motsvarar skillnaden i avgift mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond. Utslaget på samtliga sparare skulle det innebära 7000 kronor per sparare.

Men Swedbank hävdar att de två fonderna visst förvaltats aktivt, även om de nästan aldrig lyckats ge bättre avkastning än de automatiskt förvaltade fonderna.

– Min bild är att vi har en väldigt aktiv förvaltning, att vi levererar bra men vi borde leverera mycket bättre. Den här frågan ska prövas i Allmänna reklamationsnämnden. Vi får väl se vem av oss som har rätt. Vi måste börja där. Bara för att man påstår att vi har gjort någonting så är inte jag beredd att medverka till att betala ut sju miljarder rakt ut. Det måste faktiskt finnas ett ordentligt underlag för det, säger Anders Sundström som är styrelseordförande i Swedbank.

Men Ekot har läst den skriftväxling som pågår mellan Swedbanks jurister och Aktiespararna via Allmänna reklamationsnämnden. Där förbehåller sig Swedbank rätten att inte följa utslaget i ARN, som inte går att överklaga. Istället kan Swedbank gå till domstol och då kan enskilda kunder i grupptalan tvingas betala höga rättegångskostnader.

– Vi hotar ingen. Vi har redogjort för de yttersta konsekvenserna in den här juridiska processen som återstår. Jag är helt övertygad om att vi kommer att hantera våra kunder på ett korrekt sätt men det är ingen bra ordning att gå till ARN. Det är min uppfattning, säger Anders Sundström.

Men om Allmänna reklamationsnämnden ändå tar upp detta och utslaget går er emot. Kommer ni då att följa utslaget?

– Vi har alltid följt Allmänna reklamationsnämnden. Skulle vi inte följa ARN så måste vi gå till domstol, säger han.