Knutby-spa utan bygglov

Knutby Filadelfiaförsamling riskerar åtal för sin nyöppnade spa-anläggning. Inget bygglov har sökts för verksamheten och man har heller inte gjort någon anmälan om att en hygienlokal ska öppnas.

Pastor Kim Wincent säger till Upsala Nya Tidning att verksamheten fortfarande är mycket begränsad och att det än så länge enbart rört sig om en uppfräschning av lokalerna.

Församlingen riskerar nu vite och ärendet har lämnats till åklagare.