Homosexuella patienter osedda i vården

Homosexuella känner sig kränkta i sjukvården, det visar en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet.

Det är doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl som har studerat hur homosexuella patienter upplever bemötandet i sjukvården och hur homosexuell vårdpersonal upplever sin vardag.

– Många patienter och närstående känner sig osedda och förbigångna, säger hon.

Slutsatsen är att personalen bör lära sig att kommunicera bättre och bli mer medveten om vilka normer som förmedlas via ordval och beteende.