Moderaterna vill ha stor polismyndighet

Moderaterna i länspolisstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län vill att de tre separata polismyndigheterna slås samman till en.

Detta för att ännu bättre kunna samordna polisverksamheten i samband med att en ny gemensam kommunikationscentral bildas.

Men socialdemokraterna motsätter sig detta och menar att det är viktigt att vara nära allmänheten och är mycket oroliga för stora myndigheter.

Länspolismästarna i de tre länen säger själva att de inte lägger sig i den politiska biten, men att det troligen kommer att bli en naturlig fortsättning om man som tänkt slår samman ledningscentralerna i de tre länen till en gemensam om ett par år.