Experter varnar för dålig läkarkoll

1:57 min

Flera experter varnar för att Sverige saknar ett system för att kontrollera läkares kompetens.

P1-programmet Kaliber rapporterar i dag om fel som sker i vården som beror på läkares bristande kompetens. Det finns flera kritiker till det svenska systemet.

– Att det kunde gå så illa, att vi hade sådan otur att vi träffade den doktorn, säger Ulla Petersson

Det var en oktoberdag som Ullas bror Kjell-Erik sökte hjälp på grund av svåra bröstsmärtor. På vårdcentralen togs ett EKG som tydligt talade för att Kjell-Erik hade en akut hjärtinfarkt. Men läkaren som kritiserats för fallet, bedömde det som panikångest och skickade hem Kjell-Erik. Timmar senare avled han i systerns hem.

– Personalen på ambulansen kom ut och sa att, tyvärr det går inte att få något svar ifrån din bror. Hjärtat är stilla och det går inte att få igång det. Då var det ju bara att konstatera att han var död, säger Ulla Petersson.

Till skillnad från övriga länder i Europa har Sverige inget system som regelbundet kontrollerar läkares kompetens. Istället är det upp till arbetsgivaren att säkerställa att personalen har rätt kunskaper. Anders W Jonsson är barnläkare och riksdagsledamot för Centerpartiet.

– I ett läge där vi säger att auktoriserade revisorer, där ska staten återkommande kontrollera att man håller kompetens. Då är det ju skamligt att man då tycker att hela sjukvården där det handlar om människors hälsa, liv och död, att man där inte har någon form av kompetenskontroll, säger Anders W Jonsson.

Han får medhåll från Olle Larkö, överläkare och dekanus på Sahlgrenska Akademin.

– Vad vi vänder oss emot, det är att vi inte har samma krav som man har i andra länder, säger Olle Larkö.

Varför har vi inte det?

– Ja, det är svårt att svara på det. Kan vara ett uttryck för, om man får vara lite elak, "slapp-Sverige". Att vi tror att saker och ting ordnar sig i alla fall, säger överläkaren Olle Larkö.