Vecka 19

Morgonandakterna leds av Ylva Leitzinger, stiftsadjunkt i Göteborgs stift, Svenska kyrkan och studentpräst i Göteborg.

Temat för andakterna i veckan före pingst är ”Hjälparen kommer”.

Måndag
”Guds vind”.
Text: 1 Kungaboken 19:4-13.

Tisdag
”Guds barn”.
Text: Romarbrevet 8:16-18 och 31-39.

Onsdag
”Guds nåd”.
Text: Psaltaren 33 fr. v. 4.

Torsdag
 ”Guds frid”.
Text: Johannes 16:23-33 .

Fredag
”Guds frihet”.
Text: Joel 2:28-30, Galaterbrevet 3::27-29.

Producent Bo Nordström, SR Göteborg.