Färre företagskonkurser i länet men ökning i landet

Antalet företagskonkurser i landet ökade i april med 9 procent jämfört med samma månad förra året och var 630 stycken.
I Östergötland gick 14 företag i konkurs i april jämfört med 16 stycken för ett år sedan en minskning med 13 procent.

Sedan årsskiftet har företagskonkurserna minskat med 7 procent i länet.
Ökningen i landet beror enligt affärs och kreditupplysningsföretaget UC på att det var fler konkurser framförallt i Stockholm,Västra Götalands,Värmlands och Kronobergs län.