Ny avgift oroar inte universitetsledningen

Studier vid svenska universitet och högskolor kan komma att avgiftbeläggas för de studenter som inte är EU medborgare. Vid Luleå tekniska universitet är man övertygad om att regeringens utredare kommer att föreslå en avgiftsbeläggning. Frågan är bara när den kommer. Trots det är man inte oroade, utan tror att man även i fortsättningen kommer att kunna rekrytera lika många internationella studenter som idag.

I februari initierade regeringen en utredning som ska undersöka vilka följder och effekter en avgiftsbeläggning av högre studier kan få. Vanligtvis skulle kanske antalet studenter minska, men det tror inte ledningen vid Luleå tekniska universitet.

- Anledningen är att utländska studenter är van att få betala för sin utbildning, och man förknippar kvalité och anställningsbarhet med att man får betala för sin utbildning, säger forsknings- och utbildningschefen Inger Bergström.

Enligt henne är det också naturen och säkerheten i Sverige som lockar hit internationella studenter. De vill få ut någonting mer av sin utbildning, menar Inger Bergström.

I Danmark, där man som första land i Norden, inför avgifter för icke EU studenter från 2006 har inte antalet ansökningar minskat. Därför tror inte heller Inger Bergström att det kommer att bli någon nedgång i Sverige.

I februari 2006 ska regeringens utredare presentera sitt slutbetänkande. Utredningen görs mot bakgrund av att man vill se över hur man kan finasiera högre studier, men också för att man ska få ett mer enhetligt system inom EU.

Av Luleå tekniska universitets drygt 12 000 studenter är det ett par hundra internationella studenter som kommer dit, utanför de traditionella studentutbytena, för att läsa ett helt program.