Skogsägare i Norrbotten kritiska mot sammanslagen skogsstyrelse

Landets alla skogsvårdsstyrelser kan komma att slås ihop till en enda myndighet om utredaren Maggi Mikaelssons, landshövding i Jämtland får som hon vill:

Men Föreningen Skogsägarna Norrbotten kritiserar förslaget.

Skogsägarna i Norrbotten menar att man INTE vill bli behandlad lika över hela landet och skriver i ett pressmeddelande:
”Skillnaderna mellan skogsbruken i avlånga Sverige är för stora. Gemensamma direktiv för hela landet kommer att slå snett”
Men Maggi Mikaelsson säger bland annat att likhet i ekonomi och rättsfrågor blir bättre med en gemensam myndighet