Staten tar över Gällivareflyget

Det blir ett statligt ansvar för flyget mellan Gällivare och Stockholm det närmaste året med början i oktober i år. En kortsiktig lösning som inte är lyckad, anser Sven-Erik Svensson vice ordförande i Företagarna i Gällivare.
Från den 28 oktober kommer två dagliga turer återigen att trafikera sträckan Gällivare - Stockholm måndag till fredag och en daglig tur under helgerna. Regeringsbeslut gäller ett år och innebär att oavsett om något flygbolag vill trafikera sträckan eller inte så kommer statliga rikstrafiken att göra en upphandling av sträckan.