Mobbning måste följas upp bättre

Skolorna i Strängnäs måste dokumentera och följa upp mobbningsfrågorna bättre. Det anser revisionsbolaget Komrev
Revisionsbolaget har granskat skolornas arbete mot mobbning. I rapporten påpekar man att det är viktigt att alla skolenheter använder sig av en gemensam metod för att kartlägga mobbningen. Revisionsbolaget hänvisar till Skolverkets utredningar som visar att när dokumentation saknas står ofta ord mot ord.