Läkarkomp blir skuld för landsting

Landstingen är skyldiga läkarna 3,5 miljoner timmar i komptid. Störst kompskuld har Västra Götlandsregionen med 720 000 komptimmar.

I pengar räknat handlar det om totalt 1,6 miljarder kronor för de svenska landstingen.

Läkare samlar på sig komptid för jour och beredskap då de arbetar under nätter och helger. Det ger rätt till komptid, som ofta samlas på hög eftersom det är svårt att ta ut ledigheten.

Tidningen Dagens Samhälle har frågat landstingen vartannat år sedan 2008 om hur kompberget utvecklats. Trots ambitioner att minska kompskulden ligger den på ungefär samma nivå hela tiden, orsaken är läkarbristen.

På vissa håll finns läkare som skulle kunna vara lediga under flera år för att beta av sitt kompberg.