Renbetesfrågan fortfarande olöst

De svenska och norska sametingen har nu i brev vädjat till statsministrarna Göran Persson och Kjell Magne Bondevik om att återuppta förhandlingarna om renbetet.

På måndag kommer en norsk delegation till Stockholm för att försöka finna en lösning på konflikten.

Problemet är att förhandlingarna om renbete i respektive land strandat. Därmed har reglerna i 1751 års gränsförhandlingar trätt i kraft sedan den första maj. Det innebär att reglerna i den så kallade Lappkodicillen är de som avgör betesrätterna. Det innebär i sin tur att sverige gör anspråk på de omfattande bete i norra Norge som koidicillen ger