Mer våld anmäls i skolan

2:19 min

Mellan 2012 och 2014 har antalet anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat med nästan 40 procent.

Det kan handla om när någon fått en spark och blivit tvungen att åka ambulans från skolan. På en skola i Malmö berättar Persia som är elevskyddsombud om en våldsam arbetsmiljö.

– Varje dag. Varje dag, alltså, varje gång jag går ut i korridoren på rasten eller så ser jag någon som blir sparkad eller så. Det händer varje dag så man blir van vid det, säger hon.

Ekot har besökt skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm och elever där vittnar om en tuff arbetsmiljö. Allvarliga händelser där liv och hälsa är i fara ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Verket kan då skicka ut inspektörer som säger åt skolan vad som behöver förbättras för att samma sak inte ska hända igen.

Skulle skolan inte göra som Arbetsmiljöverket säger kan den få böta. 2012 ändrades systemet så att man kan anmäla på nätet. Därför är det svårt att jämföra längre bakåt än så. Men mellan 2012 och 2014 har antalet allvarliga fall av hot ökat med 20 procent och antalet anmälda fall av allvarligt våld har ökat med 40 procent samma period.

Ingela Eriksson Settergren som är Arbetsmiljöinspektör i Göteborg. Hon menar att hot och våld är ett känt arbetsmiljöproblem:

– Det är en känd ohälsorisk i skolan, riskerna kopplade till hot och våld. När siffrorna är så pass tydliga så måste det ha blivit en ökning, men skolan kan i vissa fall också ha blivit ännu duktigare på att se risken och att anmäla den.

Skolan kallas Sveriges största bransch och i den är det vanligt med våld och kränkningar. Så här kan det låta i anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

"En elev hade med en soft airgun till skolan. Eleven hotade en klasskamrat och träffade 4 av sina klasskamrater med skott. Detta skedde under förmiddagen med start före första lektionen."

"Vid bråk mellan elever på en textilslöjdslektion tog ena eleven strupgrepp på den andra eleven och lyfte en sax mot denne. Läraren avstyrde bråket omgående."

"Elev A hoppar på elev B i skolkorridoren. Lärare avbryter avbryta det hela två gånger, den tredje behöver läraren ta hjälp av andra elever. Elev A ligger då ovanpå elev B och bara slår och gav flera gånger uttryck för att han ska döda honom."

Men på Sabihas skola i Malmö är det inte varje dag som det är så allvarliga händelser. Däremot är lite småbråk mest på skoj en del av vardagen. Och språket är våldsamt på ett slentrianmässigt sätt berättar hon.

– De säger mest "jag ska knulla din mamma". Det använder de varje dag, säger Sabiha.