#unggranskning

Skånska skolor anmäler mest våld

2:58 min

Skolorna i Skåne anmäler flest fall av hot och våld i landet, enligt Arbetsmiljöverkets siffror. Det handlar om händelser där både elever och lärare drabbas.

Diskutera dina erfarenheter av våld på sociala medier under #unggranskning

Det kan handla om slag, att knuffa in någon i väggen eller annat fysiskt våld som leder till kroppsskador hos lärare och elever. Även allvarliga hot som får den drabbade att må dåligt räknas till de hot- och våldshändelser som grund- och gymnasieskolor måste anmäla till Arbetsmiljöverket.

– Det finns problem i skolorna och det är rätt att vi får in mycket anmälningar, det är ingen överraskning för oss. Sen har jag ju svårt att göra bedömningen om Skåne är värre än Stockholm och Göteborg, säger Monica Björk, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Malmö.

Det höga antalet anmälningar kan bero på att skånska skolor är medvetna om det här och duktiga på att anmäla, säger Monica Björk.

– Ett tufft samhällsklimat syns ju i skolan också. En del av det kommer med in i skolan och på skolgårdarna.

Var fjärde anmälan från skånska skolor till Arbetsmiljöverket har de senaste åren handlat om att lärare och elever utsatts för hot och våld. Den här sortens anmälningar har legat konstant högt i Skåne de senaste åren. Förra året var de 116 stycken. I Västra Götalands län som har fler invånare än Skåne var det 86 anmälningar och i Stockholms län där det bor en miljon fler än i Skåne var antalet anmälningar något färre än i Skåne.

Sara Göransson vid Stockholms universitet har forskat om hot och våld i skolan. För några år sen var hon med och gjorde en undersökning som visade att närmare 15 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna har tagit emot sparkar och slag i grundskolan.

– Det har förts en samhällsdiskussion kring frågorna de senaste åren, vilket får folk att tänka på dem, och bli mer medvetna om dem. Vilket skulle kunna innebära att man rapporterar och anmäler i högre grad, säger Sara Göransson.

Det är skolorna i Malmö, Skånes största kommun, som skolorna anmäler flest händelser. På en av stadens största grundskolor är Persia elevskyddsombud, och hon menar att det är mer vanligt med så kallade "skojbråk" än våld på skolan.
Persia och kompisen Sabiha visar runt i en av skolans korridorer där en kille blir sparkad på medan andra ser på.

– Ja, det är en våldssituation. Speciellt killarna på vår skola tar det inte seriöst, och ibland kan det hända att det där roliga spårar ur, säger Persia.

Den här typen av situationer, hur ofta ser du sånt?
– Varje dag. Varje gång jag går ut i korridoren på rasterna. Då ser jag att någon blir sparkad, eller någonting sånt. Det händer rätt så ofta, och de tror att det är kul. Men om jag försöker ta mig förbi så kan det hända att jag blir sparkad.