Fältarbetare i Gottsunda försvinner

2:07 min

Uppsala kommuns socialtjänst har lagt ner satsningen på att ha fältarbetare i stadsdelen Gottsunda. Där jobbade fram till årsskiftet två personer med att vara ute på kvällarna för att kunna ge stöd till ungdomar med problem.

Johanna Cleve var en av två fältarbetare i Gottsunda fram tills årsskiftet. Hon beskriver hur de jobbade:

– Vi skulle vara de vuxna på plats på de tider och platser där det inte finns så många vuxna. Och på sikt kunna bygga upp relationer till ungdomar så man kunde bli en länk mellan samhället och de här ungdomarnas vardag.

De senaste åren har Uppsala haft två fältarbetare från socialtjänsten som var ute och mötte ungdomar två kvällar i veckan i Gottsunda. Allianspartierna som hade makten i Uppsala förra året tänkte utöka det till åtta fältarbetare – och då i fler stadsdelar. Men så blev det inte. I stället har all fältverksamhet som socialtjänsten i Uppsala gör lagts ner från årsskiftet. 

Eva Köpman, som är chef för socialtjänstens Råd och stöd som haft fältarbetarna, motiverar det:

– Jag tycker inte att det finns så mycket forskning som stödjer att det är så förebyggande med traditionellt fältandet, att man är ute och går i ett område på kvällar.

Men finns det inte risk att man missar ungdomar som behöver hjälp utan fältarbetare?

– Jag tror att man kan fånga upp ungdomar som behöver hjälp på andra ställen. I skolan till exempel, alla ungdomar ska ju vara där. Så det är ett sätt att nå ungdomar, säger Eva Köpman.

Socialtjänstens Råd och stöd, som har öppen verksamhet för barn och ungdomar med problem, allt från nedstämdhet, missbruk eller våld, bantar i år budgeten med 5 miljoner kronor.

Vad blir då skillnaden blir nu när fältarbetarna i Gottsunda har tagits bort?

– Rent praktiskt så kommer det uppsökande arbetet utanför kontorstid inte att vara kvar. Det blir en skillnad att vi inte är på plats. Det som vi mest känner att det har blivit bra är på individnivå kring vissa ungdomar. Jag har en förhoppning att man fortfarande ska kunna nå dem i och med att jag fortsätter jobba ungdomsinriktat tillsammans med skolor och mina kollegor, säger Johanna Cleve som var fältarbetare i Gottsunda fram till årsskiftet.