Forskarnas upptäckt intresserar LKAB

1:25 min

Forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm har nu lyckats få fram sällsynta jordartsmetaller ur apatit som är en biprodukt vid järnmalmsutvinningen i Malmfälten. Något som följs med stort intresse av LKAB.

Kerstin Forsberg gräver i en gammal rostig färgburk med texten LKAB på. Apatitkoncentratet från Malmfälten ser ut som vanligt vitt mjöl men är betydligt mer värdefullt än så. Här finns dyrbara jordartsmetaller som används i en rad högteknologiska och energisparande produkter som hybridbilar, mobiltelefoner och vindkraftverk.

– Många av de sällsynta jordartsmetallerna finns i apatitkoncentratet i olika hög grad. Vi ser ju att det går att separera ut de olika jordartsmetallerna från apatitkoncentratet, säger Kerstin Forsberg som är biträdande lektor i kemiteknik på KTH

Forskarna har alltså på kemisk väg lyckats lösa ut jordartsmetallerna från apatiten. Men den stora utmaningen som LKAB nu brottas med är hur materialet i de stora avfallsdammarna ska värmas upp. En nödvändighet för att utvinna apatit och jordartsmetaller, uppger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling.

– Vi använder något som heter flotationsteknik och det gör man helst på varma material, säg plus 20 grader. Men när vi tar upp det ur dammarna är det precis ovanför fryspunkten och då får vi inte processen att funka lika bra, säger han.

Men nu ska ni ju framöver värma upp hela Kiruna när stan flyttar. Då låter väl det här som en mindre del att värma upp?

– Det krävs ganska mycket att värma upp miljontals ton material från plus fyra grader till plus 20 grader, men det är klart att det är en av de saker vi tittar på, säger Per-Erik Lindvall.