Kraftigt ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal i Sörmland

Kostnaden för inhyrd personal i landstinget Sörmland ökar. Eskilstuna-Kuriren har tagit fram siffror som visar att kostnaden förra året var 95 miljoner kronor jämförts med 44 miljoner kronor 2011.

Samtidigt så ökar kostanden för utomlänsvård, när patienter alltså vårdas utanför länet. Kostnaden har ökat från 552 miljoner till närmare 700 miljoner kronor.

Den största andelen är högspecialiserad vård. En förklaring är bristen på vårdplatser i Sörmland, skriver tidningen.