Protester mot flytt av elever från Tvärskogsskolan

Många föräldrar till barn som går i årskurs tre på Tvärskogsskolan söder om Kalmar protesterar nu mot planerna på att flytta eleverna till Pårydsskolan.

Anledningen till flytten är ett budgetförslag i Södermöre kommundelsnämnd som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har lagt.

Tanken var att kommundelsnämnden skulle fatta besked i frågan redan nu på onsdag, men enligt Barometern har de starka protesterna vid ett möte igår gjort att beslutet skjuts upp en månad istället.