Sämst kommunal service i Flen

Den kommunala servicen är sämst i Flen och bäst i Gnesta. Det tycker medborgarna i en undersökning som Svenskt kvalitetsindex har gjort.

Svenskt kvalitetsindex har mätt upplevelsen av kommunal service och i vilken grad invånarna rekommenderar inflyttning till sin kommun.

Katrineholmarna är de som i minst utsträckning rekommenderar andra att flytta till kommunen. 70 procent av katrineholmarna skulle rekommendera sin kommun.

Det är en försämring jämfört med förra mätningen då andelen var 77 procent.

Katrineholm tillhör de tio kommuner i landet som får sämst betyg av invånarna. Södertälje får det lägsta.

De som bor i Gnesta är de som i störst utsträckning rekommenderar andra att flytta dit. 94 procent gör det vilket är en liten minskning jämfört med förra mätningen.

I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 procent av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun.

Svenskt Kvalitetsindex har frågat nästan 24 000 kommuninvånare hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor.

I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 procent av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun. De mest rekommenderade kommunerna är Tyresö, Svedala, Tranås och Danderyd.

I bara tre av de 189 kommunerna som redovisas är invånarna mycket nöjda med den kommunala servicen. Det är Lomma, Svedala och Lidköping. 39 kommuner får dåliga betyg.

Personer under 29 år är de som i minst utsträckning skulle rekommendera sin kommun till någon annan.

Invånare i orter med färre än 21 000 invånare är medborgarna där minst nöjda med den kommunala servicen samtidigt som de som är mesta nöjda bor på orter med mellan 21 000 och 80 000 invånare. Kvinnor är något nöjdare med den kommunala servicen än vad män är.

Medborgarnas betyg på den kommunala servicen:

(Skala 0-100 där 100 är högsta betyg. Alla kommuner är inte redovisade av Svenskt kvalitetsindex)

Flen:
2015 – 55,8
2014 - 56,4

Strängnäs
2015 - 60,7
2014 - 58,2

Eskilstuna
2015 - 60,8
2014 - 59,8

Nyköping
2015 - 63
2014 - 63

Katrineholm
2015 - 65,6
2014 - 57,2

Gnesta
2015 - 66
2014 - 69,3