Kvaliteten på högskolan hotad

Brist på lärare och för lite resurser hotar kvaliteten på svenska högskoleutbildningar. Det anser Högskoleverket.
- Lärosätena bör slå av på utvecklingstakten. Vi måste återställa kvaliteten och fundera över lärarsituationen, säger universitetskansler Sigbrit Franke på Högskoleverket till Dagens Nyheter. Verket rekommenderar nu regeringen att ingripa. Under 1990-talet har antalet studenter per lärare ökat från 10 till 15.