Fönsterspärrar sätts in på äldreboenden

1:28 min

Nu har Knivsta kommun sett till att samtliga fönster på deras äldreboenden har försetts med spärrar som gör att de endast går att öppna några decimeter.

Detta efter att en man i slutet på förra veckan föll ut genom ett fönster på tredje våningen och skadades så allvarligt att han senare avled. Nu säger socialchefen Mary Nilsson att det var fel att fönstret i mannens rum saknade spärrar och att ansvaret ligger hos kommunen.

– Det här är en förskräcklig händelse och kommunen beklagar det inträffade. Vi har anledning att se över hur lokalerna för äldreboenden ser ut och det har vi gjort nu, säger hon.

Varför fanns det inga spärrar på de här fönstren?

– När man planerade de särskilda boendena så ordnade man så att det på demensavdelningar inte går att öppna fönstren eftersom de saknar handtag, medan fönstren på omvårdnadsavdelningar, som det här rörde sig om, går att öppna.

Var ligger ansvaret för att den här mannen som kanske borde ha befunnit sig på en demensavdelning fanns i den här lägenheten där fönstren gick att öppna?

– Det håller vi på och utreder nu, hur det kunde hända just den här enskilda individen. Men ansvaret för att fönstren och lokalen över huvud taget är anpassad efter de personer som bor där, det ligger hos kommunen, säger Mary Nilsson.

Efter olyckan i slutet på förra veckan har kommunen nu sett till att samtliga fönster försetts med spärrar, både på det här boendet och på kommunens egna äldreboende.

Hur kommer det sig att det inte var så tidigare?

– Det kan jag inte riktigt svara på. Det här har inte uppmärksammats, vi har inte förutsett att något sådant här ska kunna hända helt enkelt. Men nu när vi fått den kunskapen så har vi sett till att det åtgärdats, säger Mary Nilsson, socialchef i Knivsta kommun.