BORÅS

Lina jobbar för ett Borås fritt från våld

2:11 min

Som socialsekreterare har Lina Lundborg sett våld i nära relationer. Hon oroas också över det våld som sker inom skolans värld. Målet är en kommun helt fri från våld. 

Borås är, tillsammans med Västerås, pilotkommun. Tanken är att man ska lyckas skapa en kommun fri från våld. I projektet försöker man utveckla nya metoder när det handlar om ett genusförändrande, våldspreventivt arbete med barn och unga. 

– Jag jobbade på en vuxengrupp inom socialtjänsten i Borås. Jag var socialsekreterare och jobbade med ansökningar från folk som ofta hade missbruksproblem. Jag mötte ofta personer som utsatts för våld. Kvinnor som blivit misshandlade. När man är socialarbetare kommer man bakom människors fasad. Jag var ny och det drabbade mig väldigt mycket, jag blev så himla arg, säger Lina Lundborg. 

– Det är fortfarande så i Sverige att var tredje vecka dör en kvinna för att hon blir misshandlad till döds i sitt hem!

Också i skolan värld ökar våldet. Mellan 2012 och 2014 har antalet anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat med nästan 40 procent. I projektet ingår även att skolorna ska bli fria från våld. 

– Vi har blivit inspirerade av berättelser från USA, där har man behövt ta ett annat grepp efter alla skolskjutningar som har varit där. Deras hårdare tag hjälpte inte - däremot visade det sig att värderingar var viktiga, hur vi är mot varandra. Man måste jobba med förebilder. Dom har utvecklat ett program, en slags ledarskapsutbildning, det handlar om vilka normer som ledarna sätter, säger Lina Lundborg. 

– Vi vill att vuxna ska gå före, visa att vi är emot våld, vi är ju deras förebilder. Vi vill komma in tidigt och bryta våldsspiralen.