Umeå

Willy Pettersson hjälper skola i Litauen

1:32 min

Tillsammans med KFUM och flera församlingar i Umeå har fyra umeåbor samlat in skolmaterial till en skola i Litauen.

– Målet är att få elever att våga tänka större och få mod att gå vidare till högre studier, säger Willy Pettersson som är en av de fyra hjälparbetarna.

Willy Petterssons berättar att hjälparbetet till Litauen började i november 2012 när han besökte Litauen första gången, då med fokus på att hjälpa hela familjer till självhjälp och det startade med fyra familjer som uppfyllde tre kriterier.

I familjerna skulle det finnas missbruksproblem och där var fokus att hjälpa hela familjen. Ett annat kriterie var att familjen skulle bestå av många barn där minst ett av barnen har potential att gå vidare till högre studier.
– Vi har lyckats bra med missbruksproblematiken i familjerna och nu vill vi satsa på skola och utbildning för barnen, säger Willy Pettersson.

Han tror också att genom att hjälpa skolan med material kan skolan bli bättre på att utveckla elevarbetet.
– Min bil är lastad med saker vi fått bland annat pennor, papper, pussel och lego men också symaskiner, instrument och vi har till och med fått en hyvelbänk, säger Willy Pettersson.