Trafikkontroll

Många fartsyndare längs väg 321

En hel del fartsyndare blev i går stoppade och bötfällda när polisen hade en trafikkontroll längs länsväg 321 i Bergs kommun.

Totalt fick 25 förare ordningsböter för hastighetsöverträdelser, åtta körkort omhändertogs och tre personer bötfälldes för att de inte höll avståndet till bilen framför.

Men många bilister kom också undan eftersom polisen på grund av den höga arbetsbelastningen inte kunde kontrollera och bötfällda alla bilar som passerade i för hög hastighet.