Alla skolor anmärks i stor tillsyn

1:36 min

Arbetsmiljöverket gör nu under några år en omfattande tillsyn av skolorna runt om i landet. Så gott som alla skolor och huvudmän får anmärkningar.

– När vi inspekterar i en sådan omfattande tillsyn så är det i stort sett hundra procent av alla huvudmän och skolor som får krav från oss att förbättra. Tanken är att inspektionen ska ge de kunskaper och belysa och öka möjligheterna att förebygga ohälsa och olycksfall, säger Ingela Eriksson Settergren.

Det är första gången som Arbetsmiljöverket gör en såhär stor syn av skolan. I inspektionerna granskar de miljön för elever och medarbtere men så tittar de också på situationen för rektorer och huvudmän. De anmärkningar som skolorna får handlar om brister i allt från systematiskt arbetsmiljöarbete, lokaler och olika handlingsplaner. Ingemar Hansson är rektorsamordnare på Burgårdens utbildningscentrum.

-- Att jobba som lärare i gymnasieskolan och grundskolan i Göteborg idag är det absolut svåraste jobbet som finns. Du möter en samling ungdomar varje dag, varje lektion och varje lektion är ett möte mellan 25-30 elever och en lärare. Så ska de in i lektionen och så ska detta möte fungera, säger Ingemar Hansson

Det är många utmaningar på skolorna idag och att man gör en så här stor granskning av skolor kan vara väldigt nyttigt för att få en bättre och tryggare skola, det säger Karin Pleijel (MP) som är ansvarig politiker för utbildningen i Göteborg stad.

-- Jag tror att det är bra att man får ögonen på saker som man kanske inte ser, man blir nog lite hemmablind i sin egen miljö. Det är bra när det blir så här systematisk stöd till ett utvecklingsarbete som är nödvändigt och viktigt.