Fortsatt alarmerande brist på sjuksköterskor och barnmorskor

Socialstyrelsens nya rapport om tillgång och efterfrågan på olika personalgrupper inom vården visar på fortsatt brist på både sjuksköterskor och barnmorskor. Mest allvarlig är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom bland annat psykiatri och intensivvård.

 Anestesi, geriatrik och operationssjukvård är några andra områden där fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs.

– Precis som Vårdförbundet pekar Socialstyrelsen på de usla ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Vi vill se Vårdförbundets modell med betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så kallad Akademisk specialisttjänstgöring, AST, i hela landet. Men det behövs också en god arbetsmiljö och löner som gör att våra medlemmar stannar kvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.