#unggranskning

Våld och hot i skolan blir normaliserat

5:33 min

Våld och hot i skolan ökar och Arbetsmiljöverkets siffror visar att flest hot- och våldshändelser på skolor anmäls i Skåne. Matilda Hellström som är ordförande i Sveriges elevråd SVEA, är inte förvånad över siffrorna.

– Man hör historier löpande och det här har ökat. Varje situation är unik men det är allt från hårda ord till slagsmål. Det är väldigt allvarligt och något som skolan måste jobba med efter det inte lyckas idag, säger Matilda Hellström.

Varför är det så?

– Det är lätt att skolan blir den här isolerade bubblan där mycket som inte skulle vara accepterat på andra arbetsplatser är okej i skolan, att saker blir normaliserade. Många möts i korridorerna och det kan uppstå problem.

Hur ska man göra för att blir en tryggare miljö?

– Hela vuxenvärlden behöver rannsaka sig själv i hur man bemöter barn och ungdomar. Alla ska bli sedda och bekräftade i skolan. Det är också viktigt att öka elevhälsan.