Protester mot indragen snöröjning

Några fastighetsägare i Kappelshamns-området protesterar skarpt mot att Gotlands kommun dragit in snöröjningen på deras infartsväg i Kappelshamn, väg 78.

Fastighetsägarna, som sen tidigare sköter den ordinarie väghållningen på egen hand, anser att även egen snöröjning blir mycket kostsam.

Enligt en kalkyl som gjorts kan det under en snörik vinter kosta cirka 8000 kronor per hushåll att sköta snöröjningen.

”Att spara på det sättet slår mycket orättvist för den enskilde”, tycker de berörda fastighetsägarna i ett argt brev till kommunen.