شاهدخت استل امروز سه ساله شد

امروز شاهدخت Estelle Silvia Ewa Mary دختر ویکتوریا، ولیعهد سوئد سه ساله می شود. بنا به گزارش اکوت هر چند در آغاز تولد او از سوی از جمله خبرنگاران توجه چندانی به او نشد، اما پس از آن توجه به او از جمله نزد عکاسان افزایش یافته است. تولدهای استل تا کنون خانوادگی جشن گرفته شده، اما برای جشن سه سالگی او هنوز مطلبی عنوان نشده است.