Enkät om gotlänningarnas hälsa

1:30 min

 I dagarna får omkring tusen gotlänningar hem en enkät med frågor om hur de mår. Det är en årlig undersökning i hela landet som ska ge politikerna bättre underlag för sina beslut.

Enkäten görs årligen i hela landet i samarbete med Statistiska Centralbyrån och kommuner och landsting.

Folkhälsostrateg Veronica Hermann håller med om att det är många frågor att svara på, men hoppas ändå att så många som möjligt tar sig tid att göra det, eftersom enkäten ger ett viktigt underlag för politikernas beslut så att hälsan blir jämlikt fördelad i samhället.

Omkring hälften av dem som får enkäten brukar svara på den och för att få ett bra underlag behövs ett stort material.

I april ska rapporten till politikerna vara kvar och då ska man förhoppningsvis se om det finns något samband mellan utbildning och hälsa.