Östergötland

Aska i skogen gör den mindre sur

Aska från trä som bränts i bland annat värmeverk ska tillbaka till skogen, tycker Skogsstyrelsen. Det minskar den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen.

Metoden används redan men Skogsstyrelsen ska 2015 och 2016 försöka få användandet att öka ytterligare.

Framför allt rekommenderar man återföring av ren träbränsleaska. Askan innehåller det mesta av näringen som fanns i avverkningsresterna från början och har dessutom kalkliknande egenskaper som motverkar försurningen.

Skogsstyrelsens aktion riktas i första hand mot Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Skåne, Stockholms, Östergötlands samt Örebro län.