Företag ska lockas till tjänsteresor med tåg

Under mars och april kommer tio företag i regionen erbjudas att ingå i ett testprojekt för att fler anställda ska åka kollektivt.

Det är UL och de andra kollektivtrafikbolagen i Mälardalen som ligger bakom. Målet är att få fler att resa kollektivt även på arbetsuppdrag med bland annat miljövinster som följd.

– Att resa kollektivt i tjänsten är både effektivt och säkert. En bonus är att du kan använda restiden till att arbeta eller koppla av – och du slipper både skrapa rutor och leta parkeringsplats när du kommer fram, säger Jan Kyrk, vd för samarbetsbolaget TiM, Trafik i Mälardalen.