Sjukhuset i Västerås först i Europa med nytt system

Ett system som automatiskt identifierar patienter införs på Strålbehandlingen vid onkologen sjukhuset i Västerås, och är det första sjukhuset i Europa som använder sig av systemet.

Det ska ge en ökad patientsäkerhet och ett bättre patientflöde, enligt Landstinget Västmanland.

Patienten bär ett armband eller ett kort som automatiskt läses av när man kommer till väntrummet. Personalen får då snabbt besked när patienten anlänt och kan förbereda för rätt behandling.

Inne i behandlingsrummet kontrolleras att patienten och behandlingsmaskinens uppgifter stämmer. Systemet kontrollerar också att rätt tillbehör används vid behandlingen.

Sjukhuset i Västerås är alltså först i Europa med ett radiofrekvensbaserat system för patientidentifiering.