Askan ska tillbaka till skogen

För att minska försurningen i Blekinges skogar ska aska från brända träd i större utsträckning föras tillbaka till skogen.

Skogsstyrelsen vill få värmeverken i Blekinge att se till att askan efter förbränningen, och därmed även näringen, sprids ut i skogen igen.

Karlskrona kommun gör redan detta men i övrigt är det inga andra värmeverk i länet som använder metoden, säger Stefan Andersson som är markspecialist på Skogsstyrelsen.