Lokaltidning uppvaktar politiker

Representanter för lokaltidningen Sörmlands Nyheter uppvaktar kommunalrådet Benita Vikström i Oxelösund.
Bakgrunden är att ett annat lokalt mediaföretag nu fått kommunens uppdrag att starta en mediautbildning i Oxelösund. Sörmlands Nyheters VD Tommy Ljung vill genom en uppvaktning försäkra Benita Vikström om att Sörmlands Nyheter (SN) har stor erfarenhet av både tidningsutgivning och av reklamproduktion. I sitt brev varnar Ljung också för att kommunen kan komma att bryta mot kommunallagen om planerna att låta mediaeleverna delta i det andra mediaföretagets produktion står fast. Det vore till exempel olagligt, anser tidningsledningen, att låta elever fotografera, göra intervjuer och skriva artiklar och att sedan redigerar dom, eftersom det skulle innebära gratis arbetskraft och en illojal konkurrens. Tidningsledningen påpekar samtidigt att det egna företaget har en otroligt stark ställning på mediamarkanden, en ställning som man nu alltså ser sig manad att slå vakt om.