#unggranskning

Tryggheten i skolan viktig redan från ettan

6:10 min

Skolkommunalrådet Anders Rubin (S) är inte helt förvånad av att Malmö ligger högt när det gäller antalet anmälda allvarliga hot- och våldshändelser. Även Lund ligger högt i statistiken från Arbetsmiljöverket.

– En del av problematiken är knuten till en social problematik. När barnen har det jobbigt hemma så märks det i skolan, säger Anders Rubin.

Förebyggande elevhälsa framhålls av Sveriges elevråd som en viktig sak.

– Här måste väldigt mycket av arbetet ske ute på skolorna. Vi försöker att lyfta fram skolor. Om lärarna kan ta fram en trygg inlärningsmiljö, skapa goda relation till eleverna så märks det på hälsosidan och kunskapssida, och det blir mindre bråk, säger Anders Rubin.

I Malmö frågar man eleverna i trea, femman och sjuan för att ta reda på hur de upplever sin miljö. De större skolorganisationerna har generellt större möjlighet att hålla igång ett arbetsmiljöarbete och anmäler mer av problemen än i de små kommunerna, enligt Anders Rubin.

– Det måste börjas tidigt, redan i ettan, tvåan och trean. Mellan sjuan och nian är det så mycket annat som händer eleverna, hormonerna är i topp och känslan av frigörelse. Vi ska inte behöva pressa eleverna så hårt när de kommer till gymnasiet, säger Anders Rubin.

– Trygghet och lugn är bra arbetsvillkor både för anställda och elever, och det måste skapas ute på skolorna, säger Anders Rubin.