Kaj Lundmark och Oliver Urelind i ledningen för SD på Gotland

Vid Sverigedemokraternas årsmöte på Gotland i lördags, valdes Kaj Lundmark till ordförande och Oliver Urelind till vice ordförande.

Kaj Lundmark är företagare och bor i Västerhejde. Oliver Urelind studerar och bor i Sproge.

Sammanfattningsvis var 2014 var ett framgångsrikt år för partiet: SD-Gotland invaldes för första gången i regionfullmäktige med tre mandat och under hösten bildades det en lokal ungdomsförening, SDU-Gotland.