Oppositionen kritisk till bortplockade fältarbetare

I Gottsunda i Uppsala lade socialtjänsten ner sina fältarbetare vid årsskiftet – utan att ansvariga politiker visste om det. Folkpartiets Mohammad Hassan är kritisk till att de har tagits bort.

Den rödgröna sidan – som har makten – vill i dag inte säga om Uppsalas socialtjänst ska ha fältarbetare, som är ute på kvällar för att möta ungdomar. 

– Jag blev överraskad när jag hörde inslaget. Det har inte diskuterats politiskt, och från alliansens och Folkpartiets sida har vi varit tydliga med att vi vill satsa på fältarbetarna, säger Mohamad Hassan.

De senaste åren har det varit två fältarbetare från socialtjänsten som har jobbat i Gottsunda i Uppsala, med att vara ute på kvällar för att möta och stötta ungdomar som har problem med till exempel med missbruk eller våld.

Förra året ville allianspartierna öka socialtjänstens fältarbete - från 2 till 8 personer.
I stället blev det tvärtom – allt fältarbete drogs in vid årsskiftet.

Socialnämndens ordförande, Vänsterpartiets Ilona Szatmari Waldau, säger att det kom som en nyhet för henne när vi berättade om det i radion i morse. Om hon vill ha fältarbete i Uppsala kommun eller inte vill hon däremot inte säga nu.

– Just nu förhandlar vi med Råd och stöd om hur det ska se ut. Eftersom vi är i förhandlingar så vill jag inte säga hur det förebyggande arbetet ska gå till. Men det är inte en politisk prioritering att dra in fältarbetarna i Gottsunda.

Vilken prioritering skulle du vilja göra?

– Vi håller på att förhandla. Så länge vi gör det så har vi inget avtal med Råd och stöd, och det innebär att de agerar som de finner bäst, säger Ilona Szatmari Waldau.

Folkpartiets Mohamad Hassan om effekten att dra in fältarbetarna i Gottsunda:

– Effekten i Gottsunda kommer bli att färre vuxna har kopplingar till polis, som kan fånga in problem tidigt.

Den som är chef för den här enheten i kommunen säger att det inte är effektivt att vara ute och träffa ungdomar på måfå.

– Det är hennes bild. Jag tror mer på sunt förnuft. Har man fler vuxna i stadsdelarna så blir det lugnare, menar Mohamad Hassan (FP).