Kräver större samiskt inflytande i renbetesförhandlingarna

Det krävs ett större samiskt inflytande för att renbetesförhandlingarna ska lyckas, det anser den svenska förhandlingsdelegationen.
 - Det har blivit för mycket nationalism i förhandlingarna, säger Lars Norberg, som varit ordförande i delegationen.

Den svenska förhandlingsdelegationen har lämnat en skriftlig redogörelse till regeringen över de avbrutna förhandlingarna med Norge. Delegationen anser att det tveksamt om förhandlingarna kan fortsätta i nuvarande form - speciellt när det gäller detaljer kring renbetet.
 - Det har varit alldeles för mycket nationalism i de här förhandlingarna. Det är ju inte Sverige som har rättigheter till betesmarker i Norge utan det är ju det samiska folket som har rättigheterna, säger Lars Norberg.

Reglera själva
De fortsatta förhandlingarna bör därför utgå från Lappkodicillen och staternas roll bör begränsas till att reglera offentligrättsliga förhållanden, såsom tullar, mellanstatliga organ och vilken typ av utrustning man får föra över gränsen.
När det gäller detaljer kring renbetet bör samerna själva reglera detta, menar Lars Norberg.
 - Om samerna själva kan enas om hur de ska förvalta sina rättigheter på ömse sidor om gränsen så är det positivt. I själva verket tror jag den enda möjliga vägen är ett samiskt självbestämmande över hur man ska utnyttja dessa resurser, säger Lars Norberg.

Bra med initiativ
Norberg är också positiv till att sametinget vill spela en mer aktiv roll i fortsatta förhandlingar och han får medhåll av SSR:s ordförande Per Gustav Idivuoma, som också ingått i den svenska förhandlingsdelegationen.
- Om vi nu pratar om samiskt självbestämmande så är det här en samisk fråga i allra högsta grad. Att sametinget tar ett initiativ är inte alls fel. Det är ju det högsta beslutande samiska organet, säger Idivuoma.