Allt yngre landstingspolitiker

Landstingspolitikerna i Västmanland blir allt yngre. Vid fullmäktige efter valet i oktober så tillträdde 27 nya ledamöter. Medelåldern i det "nya" fullmäktige är nu knappt 47 år.

Vid årskiftet 2013/2014 var medelåldern drygt 55.

När det gäller antalet kvinnliga och manliga landstingspolitiker så är det ingen förändring sedan 2012. Det är fortsatt färre kvinnor, 44 procent och andelen män 56 procent.