Befolkningen ökar i länet - mest i Västerås

SCB har publicerat statistik över befolkningsutvecklingen i Sverige. Västerås svarar för merparten av befolkningsökningen i länet, en ökning på 1 571 sedan 2013.

Totalt i Västmanland ökade befolkningen förra året med 2 649 personer, och samtliga kommuner ökade.

Den sista december 2014 var vi 9 747 355 personer i Sverige.

Folkökningen i landet 2013 till 2014 är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring, skriver SCB i sin rapport.