اختلاف نظر در برخورد با اقدامات تروریستی

 پیرامون تجهیزات و آمادگی سوئد دربرابر حملات تروریستی در سوئد اختلاف نظر وجود دارد. ماگنوس رانستورپ، کارشناس مسائل تروریستی شب گذشته در برنامه تلویزیونی آگندا عنوان کرد که تجهیزات سوئد برای مقابله با حملات تروریستی بسیار اندک است.
ادامه ی خبر

این درحالی ست که وزیر کشور Anders Ygeman آندرش یگه من این سخنان را اغراق آمیز خواند و تجیزات سوئد را برای مقابله با اقدامات تروریستی نسبتا خوب توصیف کرد. او اما گفت که در زمینه ی ممانعت از جذب افراد و گروه ها به سمت افراط گرائی و عضوشدن در سازمان های تروریستی باید تلاش های بیشتری صورت گیرد. او می گوید که به همین دلیل خواهان بودجه ی بیشتری برای اقدامات پیشگیرانه است. وزیر کشور دراین برنامه همچنین عنوان کرد که به دلیل ضعیف بودن قانون دراین زمینه، دولت در نظر دارد که سازمان دهی، عضوگیری و تامین مالی سفرهای تروریستی را جرم بشناسد.