Bra anmäla skolvåldet enligt fack

0:30 min

Våldet är oroande anser Bo Jansson ordförande för Lärarnas Riksförbund, men att det är bra att våldet anmäls. 

Som P4 Göteborg rapporterat under morgonen har antalet anmälningar om fysiskt våld på skolorna i Västra Götalands regionen mer än fördubblats de två senaste åren. Detta enligt siffror från Arbetsmiljöverket. En orsak kan vara att det är lättare att anmäla men enligt Arbetsmiljöverket har också den faktiska mängden våld ökat.

Nationellt anmäldes förra året 318 fall av allvarligt fysiskt våld i skolan.

Enligt Bo Jansson är det samverkan och ordningsregler som behövs för att komma till rätta med problemen.