Elever tar med tufft samhällsklimat till skolorna

1:55 min

Antalet anmälda fall av hot och våld i skolan ökar. Och skånska skolor anmäler flest fall i landet. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket. Monica Björk är biträdande tillsynsdirektör i Malmö:

– Det stämmer att det finns problem i skolorna och att det är rätt att vi får in mycket anmälningar, det är ingen överraskning för oss. Sen har jag ju svårt att göra bedömningen om Skåne är värre så att säga än Stockholm och Göteborg, säger Björk.

Det kan handla om slag, att knuffa in nån i väggen eller annat fysiskt våld som leder till kroppsskador hos lärare och elever. Även allvarliga hot som får den drabbade att må dåligt räknas till de hot- och våldshändelser som grund- och gymnasieskolor måste anmäla till Arbetsmiljöverket.

Det höga antalet anmälningar kan bero på att skånska skolor är medvetna om det här och duktiga på att anmäla, säger Monica Björk. Hon säger också att det som händer utanför skolorna i till exempel Malmö påverkar.

– Ett tufft samhällsklimat syns ju i skolan också. Det som sker där, en del av det kommer med in i skolan och på skolgårdarna, säger Björk.

Var fjärde anmälan från skånska skolor till Arbetsmiljöverket har de senaste åren handlat om att lärare och elever utsatts för hot och våld. Den här sortens anmälningar har legat konstant högt i Skåne de senaste åren. Förra året var de 116 stycken. I Västra Götalands län som har fler invånare än Skåne var det 86 anmälningar och i Stockholms län där det bor en miljon fler än i Skåne var antalet anmälningar något färre än i Skåne.

Sara Göransson vid Stockholms universitet har forskat om hot och våld i skolan. För några år sen var hon med och gjorde en undersökning som visade att närmare 15 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna har tagit emot sparkar och slag i grundskolan.

– Det har förts en samhällsdiskussion kring frågorna de senaste åren, vilket får folk att tänka på dem, och bli mer medvetna om dem. Vilket skulle kunna innebära att man rapporterar och anmäler i högre grad, säger Göransson.

I Malmö som är Skånes största kommun, anmäler skolorna flest händelser. På en av stadens största grundskolor är Persia elevskyddsombud. Det händer att elever utsätts för våld, men är ovanligt, säger hon och kompisen Sabiha. En stund senare går vi igenom en korridor där en kille sparkar på en annan medan tre andra ser på.

– Ja, det är en våldssituation. Speciellt killarna på vår skola tar det inte seriöst, och ibland kan det hända att det där roliga spårar ut, säger Persia.

Den här typen av situationer, hur ofta ser du sånt?

– Varje dag. Varje gång jag går ut i korridoren på rasterna. Då ser jag att någon blir sparkad, eller nånting sånt. Det händer rätt så ofta, och de tror att det är kul. Men om jag försöker ta mig förbi då kan det hända att jag blir sparkad, säger Persia.