Mycket pengar men inget resultat

Vårdsamarbetsprojektet Växtkraft har sedan starten för snart fyra år sedan kostat mångmiljonbelopp. Men trots de stora investeringarna så har projektet ännu inte givit något resultat. Det framgår av en färsk och kritisk revisorsrapport. Men trots avsaknaden av resultat så tycker Lars-Ove Hagberg, vänsterpartistiskt landstingsråd i Dalarna, att det är väl använda miljoner. -På sikt kommer landstinget att få tillbaka de investerade pengarna mångfallt, säger han.
Växtkraft är ett vårdsamarbetsprojekt mellan landstingen i Dalarna och Gävleborg som startade 1998. Trots att de medverkande landstingen investerat mångmiljonbelopp i projektet så har det ännu inte gett något resultat. I en ny revisorsrapport så står det att projektet ännu varit helt utan resultat, vare sig positivt eller negativt, för befolkningen. Men Lars-Ove Hagberg är säker på att det på sikt är väl använda pengar och att resultaten av projektet kommer att komma. Och han säger att det är för tidigt att redan nu utvärdera projektet.