Motståndet växer mot vindkraft vid Björsäter

5:31 min

Motståndet växer mot planerna på vindkraftpark i Västra Kinneskogen utanför Björsäter i Mariestads kommun. På kort tid har över 100 personer löst medlemskap i den förening som vill stoppa utbyggnaden.

Ordförande är Robert Kessiakoff:

– Jag är imponerad över engagemanget, vi får nya medlemmar varje dag. Inte minst yngre människor har blivit medlemmar, det är inte bara nostalgi det handlar om, säger han.

Men var ska vindkraften finnas?

– Gör som i Danmark. Där har man valt att ställa dom där miljön är rörd, utmed stora vägar, där det redan finns ljud- och ljuspvåverkan istället för att välja orörd natur, säger han.

Natur och kulturhistoriska värden är det som de boende har som främsta argument. Britt-Marie Borg är också aktiv i föreningen och hon menar att företaget bakom Vasa Vind  totalt saknar såväl lokal som svensk koppling:

– Det är ett engelskt bolag som förvaltar engelska pensionspengar. Det här gagnar inte vår bygd på något vis, menar hon.