Trumpetaren Clark Terry har avlidit

Trumpetaren och flygelhornspelaren Clark Terry har avlidit. Dessutom var han känd för sin scatsång - särskilt den publika succén med Mumbles.

Terry arbetade under 75 år - och med i princip samtliga stora band och i samtliga konstellationer. Han kunde förena det populära med det konstnärligt intressanta.

Några av dem han arbetade med var Count Basie, Duke Ellington, Oscar Pedersen. Han var inspiratör till Miles Davis och Quincy Jones och dessutom under lång tid i TV i Tonight's Show. Plus Jazz at the philharmonic. För att bara nämna några och något.

Clark Terry blev 94 år.